Uitslag eerste onderzoek Kanker en werk door Hogeschool van Amsterdam

Uitslag eerste onderzoek Kanker en werk door Hogeschool van Amsterdam

De eerste vragenlijst werd door 750 werkenden ingevuld. Bijna 500 van hen vulden daarna ook de tweede vragenlijst in. En in 2020 volgt de derde vragenlijst. Over een periode van 1,5 jaar wordt dan de relaties tussen oorzaak en gevolg beoordeeld en bijvoorbeeld ook wat een bepaalde vorm van ondersteuning voor invloed heeft op (veranderingen in) werkvermogen.
 
Wat viel op in de antwoorden op de vragen in de tweede vragenlijst?
Op de vraag hoe de deelnemers hun huidige werkvermogen vergelijken met hun werkvermogen net voor de kankerdiagnose, zijn de antwoorden als volgt:
 
Uit onderstaande figuur blijkt dat het overgrote deel van de deelnemers op dit moment een lager werkvermogen ervaart dan net voor de kankerdiagnose. In de analyses aan het eind van het onderzoek zal dit ook nog op andere manieren worden geanalyseerd.
Klachten of gezondheidsproblemen kunnen invloed hebben op de manier van werken; daardoor moet 24% soms en 8% vaak langzamer werken of het werk anders doen.


 
In de tweede vragenlijst zijn sommige antwoordmogelijkheden uitgebreid. Naast diverse vormen van betaald werk is ook gevraagd naar mantelzorg (4% van de deelnemers) en vrijwilligerswerk of onbetaald werk (8% van de deelnemers). Ook is gevraagd naar het gebruik van ondersteuning, coaching of begeleiding door de fysiotherapeut (28% van de deelnemers) of de huid- of oedeemtherapeut (20% van de deelnemers). Ruim driekwart heeft hier steun aan gehad.
Verder maakt 19% van de deelnemers gebruik van face-toe-face contact met lotgenoten en 15% van online contact met lotgenoten. Deelnemers in vaste loondienst maken gebruik van ondersteuning, coaching of begeleiding door collega’s (54%) en/of de leidinggevende (43%) en van de ZZP’ers is er bij 30% sprake van steun door andere ZZP’ers.
 
Hoe verder?
Binnen het onderzoek ‘Werk na kanker’ worden meer onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. De komende maanden worden er interviews gehouden met diegenen waarmee werkenden 2 tot 10 jaar na de diagnose kanker te maken kunnen hebben. Het gaat daarbij om interviews met leidinggevenden, coaches, bedrijfsartsen, bedrijfsartsconsulenten oncologie (BACO), arbeidsdeskundigen, HR-managers en HR-medewerkers. We gaan dan vooral dieper in op hun beeld van de mogelijke late effecten van kanker en kankerbehandeling in relatie tot werk en het verband met werkvermogen. Ook gaat het over de ondersteuning die zij de groep werkenden na kanker (kunnen) bieden en de verdere mogelijkheden die zij daarin zien.
 
Mocht jij iemand zijn die we zouden kunnen interviewen en zou je daar mogelijk voor voelen? Mail ons dan gerust om jouw interesse te melden. Ik stuur dan vervolgens een e-mail met meer informatie zodat je erover na kunt denken of je inderdaad een afspraak voor een interview wilt maken.
 
Verder organiseren we volgend jaar groepsgesprekken met ondernemers, ZZP’ers, werkenden in loondienst, uitzendkrachten en oproepkrachten. Omdat hun situaties verschillen worden dit aparte gesprekken. De resultaten daarvan zijn in de loop van 2021 te verwachten.
 
Dank voor je interesse in ‘Werk na kanker’!
 
Met vriendelijke groet,
 
Drs. Ingrid Boelhouwer / Docent en onderzoeker
Hogeschool van Amsterdam
werknakanker@hva.nl / hva.nl/werknakanker