Ons Streekblad “Niemand tussen wal en schip in nazorgtraject kanker”

Ons Streekblad “Niemand tussen wal en schip in nazorgtraject kanker”

KATWOUDE – Kwalitatief goede (na)zorg bieden bij kanker. Hoe doe je dat? Wie doet dat? Wie neemt hierin de regie? Waar eindigt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de arts en waar begint de rol van een inloophuis of een nazorgcentrum kanker? Hoe zorg je dat niemand tussen wal en schip belandt? Vragen waar professionals en ervaringsdeskundigen zich mee bezighouden in het project geïntegreerde netwerkzorg oncologie Zaanstreek Waterland. Projectmanager Michel Daenen: “Tijdens een van de sessies kwam bijvoorbeeld naar voren dat een deel van de huisartsen in de regio niet op de hoogte is van de hulp die wordt geboden bij nazorgcentra als Huis aan het Water en inloophuizen zoals Wij Allemaal. Dit moet echt beter. Professionals moeten elkaar beter weten te vinden en zorgen dat ze een sterk netwerk creëren samen met ervaringsdeskundigen. Zo kan iedereen de juiste nazorg krijgen!”

Lees het volledige artikel hier