IPSO

IPSO

Binnen IPSO werken inloophuizen samen aan kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Psychosociale oncologische zorg

Psychosociale oncologische zorg richt zich nadrukkelijk niet op de medische kant van kanker maar focust op de kwaliteit van leven. Wat kwaliteit van leven inhoudt, kan voor ieder persoon en op elk moment verschillen. De een heeft behoefte aan ontspanning en afleiding, de ander is op zoek naar antwoorden op vragen rondom zingeving. Daarom leveren inloophuizen behoeftegerichte zorg.

Omdat veel mensen pas na afronding van het medische traject toe komen aan de emotionele verwerking, is deze zorg beschikbaar vanaf het moment dat men de diagnose hoort tot ver na afronding van de medische behandeling. Ook wanneer geen genezing meer mogelijk is, kan psychosociale oncologische zorg een grote steun zijn.

Kanker trekt niet alleen een zware wissel op het leven van de patiënt, maar ook op dat van familieleden, mantelzorgers en andere naasten. Vanzelfsprekend zijn ook zij van harte welkom in een inloophuis. Tot slot is er een groep mensen die een al dan niet genetische aanleg heeft voor het ontwikkelen van kanker. Zij zijn weliswaar (nog) niet ziek maar kunnen evengoed behoefte hebben aan informatie en een luisterend oor.

Wat zijn inloophuizen?

De bezoekers van inloophuizen worden in een huiselijke omgeving welkom geheten door gastvrouwen en gastheren die, vaak uit eigen ervaring, weten wat de impact van kanker is. Mensen met kanker en hun naasten kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een kopje koffie en om hun verhaal te doen, deel te nemen aan een ontspannende of creatieve activiteit of in contact te komen met lotgenoten. 

Daarnaast organiseren inloophuizen regelmatig thema- en voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteren zij spreekuren van patiëntenorganisaties. Vaak zijn er ook speciaal opgeleide jeugdvrijwilligers aanwezig die kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met kanker ondersteunen. In een aantal inloophuizen is daarnaast gespecialiseerde zorg beschikbaar, bijvoorbeeld van psychotherapeuten/psychologen, oedeemtherapeuten en fysiotherapeuten. 

Om een beeld te krijgen van wat er gebeurt in een inloophuis, klikt u hier voor een mini-documentaire.