Project: Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie

Project: Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie

Het project ‘Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie Regio Zaanstreek/Waterland’ heeft als doel om huisartsen, ziekenhuizen, inloophuizen en andere oncologische zorgaanbieders in de regio Zaanstreek/Waterland beter te laten samenwerken.

Het gevolg van deze betere samenwerking is dat mensen met kanker en hun naasten in alle fases van het ziekteproces altijd de hulp ontvangen waar ze behoefte aan hebben, zonder dat ze de dupe worden van onderlinge miscommunicatie of onbekendheid tussen de verschillende zorgverleners in het oncologische netwerk.

In het project werken vertegenwoordigers van de verschillende aanbieders en ook patiënten en mantelzorgers samen aan concrete resultaten. Voorbeelden van zulke resultaten zijn een overzichtelijke brochure, een regionale richtlijn voor doorverwijzen en deskundigheidsbevordering via training en een symposium.

Het hoofddoel van het project is dat mensen met kanker zich ook gesteund voelen in niet medische zaken die de ziekte kanker met zich meebrengt. Denk daarbij aan ondersteuning op het gebied van werk, gezin, lichamelijk en geestelijk welzijn.

 

11 December 2019: Startconferentie “Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie”

De diagnose ‘Kanker’ krijgen is voor mensen die het treft vaak een ingrijpende gebeurtenis, zowel fysiek als mentaal. In de regio Zaanstreek / Waterland is onlangs een project gestart dat gericht is op regionale samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartspraktijken, inloophuizen, oncologisch fysiotherapeuten en andere ondersteunende organisaties in de regio. Het doel van de samenwerking is mensen met kanker en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van kanker en kwaliteit van leven te behouden. Kijk hier voor de video van de conferentie van het project. De conferentie vond plaats op 11 December 2019. Locatie: Huis aan het Water, Katwoude. Videoproductie: Michel Daenen

 

Wilt u meer informatie over het project? Of wilt u deelnemen aan het project?

Neemt u dan contact op met Michel Daenen

Projectmanager ‘Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie Regio Zaanstreek/Waterland’
Telefoon: 06 – 19 34 36 91