Derde werkconferentie Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie Zaanstreek Waterland

Derde werkconferentie Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie Zaanstreek Waterland

Op dinsdag 16 juni 2020 vond de derde werkconferentie plaats van het project
“Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie Zaanstreek Waterland”. Er waren
vertegenwoordigers aanwezig van de twee ziekenhuizen in de regio (Zaans Medisch
Centrum en Dijklanderziekenhuis), ervaringsdeskundigen (mensen die zelf getroffen zijn
door kanker), huisartsen, thuiszorg, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, een diëtist en
een ergotherapeut, een wetenschappelijk onderzoeker en vertegenwoordigers van Anna’s
huis, Wij Allemaal, Huis aan het Water en overige ondersteuners in de regio.
Het was relatief lang geleden dat er een werkconferentie plaatsvond, aangezien de
conferentie die gepland stond in maart 2020 niet doorging vanwege Corona. We hebben een
grote ruimte gevonden in Monnickendam, Mirror Paviljoen, waar we veilig en binnen de
regels van het RIVM bij elkaar konden komen met 30 mensen. Ook deden er deelnemers
online mee via ZOOM.
Het was fijn na zoveel maanden weer met elkaar te kunnen overleggen.
Het programma bestond uit:
– Nader kennismaken met elkaar
– Een opinieonderzoekje aan de hand van de Mentimeter
– Het bekijken en nabespreken van een film waarin 3 ervaringsdeskundigen aan de
hand van het model van Positieve Gezondheid hun verhaal vertellen
– Presentatie door de vier werkgroepen en discussie

Van deze werkconferentie is tevens een korte video gemaakt.