De juiste zorg op de juiste plek

De juiste zorg op de juiste plek

Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning. Hierbij staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Het aantal Nederlanders met een chronische ziekte of zorg en ondersteuningsvraag neemt toe omdat we steeds ouder worden. Uit de praktijk blijkt dat het zorgaanbod niet altijd aansluit op de zorgbehoefte van mensen. Dit vraagt om verandering in de zorg en dat vraagt om samenwerken en kennisdelen met creativiteit en lef. Het ministerie van VWS moedigt partijen aan om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen. Daarom worden goede voorbeelden gedeeld op de website https://lnkd.in/guj4wW9 Ook Huis aan het Water staat bij deze goede voorbeelden en daar zijn we trots op! https://lnkd.in/gask7x6