Bibliotheek

Bibliotheek

Voltooid leven van Els van Wijngaarden

Els sprak voor ‘Voltooid leven’ uitvoerig met ouderen die hun leven ‘voltooid’ achten. Ouderen lijden soms, hoewel ze niet terminaal of psychiatrisch ziek zijn, aan het leven, en hebben ze het gevoel dat ze domweg zitten te wachten op de dood. Over herinneringen, spijt en tevredenheid, twijfels, hoop, tragiek en dilemma’s – en over hun wens om te sterven. In dit boek stelt Els vragen die horen tot de meest elementaire van ons bestaan: wat is een goed leven, en wanneer is dat voltooid? En hoe gaan we, als individu en als samenleving, om met ouderdom en de dood?

Els van Wijngaarden promoveerde eind 2016 op ‘de ervaringswereld van het voltooide leven’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek is uniek: wereldwijd is zij de eerste wetenschapper die ouderen zo diepgravend over dit onderwerp heeft geïnterviewd. De gesprekken met die mensen geeft ze op een indrukwekkende manier weer.

Zonder dat de auteur haar eigen mening naar voren schuift helpt zij de lezer goed om wel zelf een mening te vormen omtrent dit actuele en tere onderwerp.

Vertroostingen van Dirk de Wachter

Dirk de Wachter is op zijn best wanneer hij nadenkt over hoe zijn positie verandert van iemand die hulp probeert te geven, naar iemand die hulp moet vragen en daarin zijn kwetsbaarheid toont. In Vertroostingen gaat Dirk de Wachter op zoek naar troost. Op individueel niveau vanzelfsprekend, maar ook op meer universeel niveau. Hij vindt die troost in kunst, in natuur, in schoonheid, in gedachten en rituelen, maar vooral: in de ander.

Dirk de Wachter is psychiater en bestsellerauteur die zelf werd geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte. Het boek is opgebouwd uit een korte inleiding met 15 hoofdstukken over verschillende vormen van troost.