4 februari 2020 – Wereldkankerdag – Patiënt journey

4 februari 2020 – Wereldkankerdag – Patiënt journey

Over Wereld Kanker Dag
“In Nederland spannen vele organisaties zich in om kanker te voorkomen,tijdig op te sporen, te behandelen en mensen met kanker en hun naasten psychosociale ondersteuning te bieden. Elk jaar rond Wereld Kanker Dag brengen zij hun gezamenlijke aanbod aan zorg en ondersteuning onder de aandacht. Wereld Kanker Dag Hanteert de slogan ‘kanker zet de wereld op
z’n kop’. Dit jaar is het thema van Wereld Kanker Dag Nederland: regionale samenwerking. In 2020 willen we steviger inzetten op het zichtbaar maken en het vergroten van de regionale samenwerking tussen zorgverleners. De eerste en tweede lijn, maar ook de formele en informele zorg rondom kanker weten elkaar steeds beter te vinden. Een sterk regionaal netwerk met korte lijnen, gerichte verwijzing en de focus op de patiënt draagt in hoge mate bij aan het leveren van de juiste zorg op het juiste moment.”

De activiteit op 4 februari
We gaan met een touringcar met circa 30 mensen een busreis maken door de regio en halen ‘puzzelstukjes’ op bij allerlei netwerkpartners in het oncologisch zorgnetwerk. Aan het eind van de reisvormen die puzzelstukjes samen het model van Positieve Gezondheid.We drukken met de reis symbolisch de reis uit die iemand met kanker maakt, de zogeheten patiënt journey, lopend van huisarts, naar ziekenhuis, naar overige ondersteuners in de regio zoals oncologische fysiotherapiepraktijken, inloophuizen en nazorgcentra. We streven ernaar twee trajecten uit te lichten: enerzijds de reis van iemand die behandeling krijgt, herstelt en zijn leven en werk weer oppakt, anderzijds de reis van iemand bij wie geen genezende behandeling (meer) mogelijk is en zich voorbereidt op zijn of haar overlijden, met in de tijd die resteert een streven naar optimale kwaliteit van leven.

Door langs te gaan bij de verschillende zorgaanbieders en ondersteunende organisaties in de regio tonen we het belang van samenwerking en komt het model van Positieve Gezondheid tot leven. De bus waarmee we reizen is beschikbaar gesteld door EBS,een regionaal vervoerbedrijf.

 

 

Hoe het er in de praktijk uit gaat zien
We verzamelen bij Huis aan het Water met een groep van circa 30 mensen rond half 11 op dinsdag 4 februari, waaronder ervaringsdeskundigen, hulpverleners, gastvrouwen van inloophuizen en andere betrokkenen. We maken tussenstops bij een huisarts, beide ziekenhuizen, Anna’s huis en Wij Allemaal, thuiszorg, een oncologische fysiotherapiepraktijk, een hospice en andere ondersteunende organisaties. Er gaat een filmploeg en een interviewer mee die vragen stelt aan ervaringsdeskundigen over de ervaringen tijdens de reis als je met kanker geconfronteerd word, waaruit blijkt dat kanker je wereld op zijn kop zet. Door de interviews wordt ook duidelijk wat voor mensen die het betreft tijdens de reis belangrijk is. Ook worden diverse zorgverleners en ondersteuners geïnterviewd over de bijdrage die zij leveren in het kader van positieve gezondheid. Van de reis wordt een informatieve documentaire gemaakt Bij terugkomst bij Huis aan het Water leggen we de puzzelstukjes bij elkaar en wordt het model van positieve gezondheid door een deskundige toegelicht.

 

Achtergrond
Vanuit Huis aan het Water in Katwoude (net boven Amsterdam) draait sinds enige maanden een project, gesubsidieerd door ZonMw, dat gericht is op het versterken van de samenwerking van het regionale netwerk in de regio Zaanstreek Waterland. Het netwerk betreft de twee ziekenhuizen in de regio, te weten Zaans Medisch Centrum in Zaandam en het Dijklanderziekenhuis in Purmerend, de huisartsenpraktijken in de regio, thuiszorgorganisaties, de inloophuizen Anna’s huis en Wij Allemaal, de oncologische fysiotherapiepraktijken, het Multifunctioneel Oncologisch Centrum Huis aan het Water en andere ondersteunende organisaties.

Momenteel zijn we binnen het project multidisciplinaire werkgroepen onder andere bezig een sociale kaart te maken van de regio, communicatie te verbeteren en een begin te maken met regionale richtlijnen. De bedoeling van deze aanpak is dat zorgaanbieders rondom mensen die getroffen zijn door kanker elkaar kennen en elkaars hulp inschakelen, teneinde de mensen met kanker en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze dag? Bel of mail:
Michel Daenen
Projectmanager ‘Geïntegreerde Netwerkzorg Oncologie’
Regio Zaanstreek/Waterland
Stichting Multifunctioneel Oncologisch Centrum (MOC)
Huis aan het Water
Hoogedijk 7A /7B, 1145PM Katwoude
www.stichtinghuisaanhetwater.nl
email:michel.daenen@stichtinghuisaanhetwater.nl
telefoon: 06 – 19 34 36 91