29 januari vond de 2e werkconferentie Geïntegreerde netwerkzorg Zaanstreek/Waterland plaats

29 januari vond de 2e werkconferentie Geïntegreerde netwerkzorg Zaanstreek/Waterland plaats

 

Het bijgevoegde filmpje https://youtu.be/i1AmQlUqFfo geeft een goede indruk van de tweede werkconferentie die heeft plaatsgevonden. Vanuit deze conferentie zijn vier werkgroepen samengesteld die zich bezig gaan houden met de onderstaande thema’s. Op 25 maart vindt de volgende conferentie plaats en geven de werkgroepen een presentatie, waarvan de ideeën, voortkomend uit deze werkgroepen, beoordeeld worden door een patiënten panel.

Werkgroepen:

  • Hoe kan de overdracht tussen de verschillende organisaties in het netwerk verder verbeteren, zodat er niemand tussen wal en schip belandt en er geen dubbel werk wordt gedaan? 
  • Hoe ziet de sociale kaart van de regio Zaanstreek / Waterland er uit, gebaseerd op het model van Positieve Gezondheid?
  • Hoe maken we de sociale kaart en het belang van samenwerking meer bekend binnen de regio? 
  • Hoe zorgen we voor een optimale afstemming 1e en 2e lijn?