Samen werken aan re-integratie

Elk bedrijf heeft te maken met ziekteverzuim. Bij langdurig arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of gebrek moet u als werkgever maximaal 104 weken het loon van uw werknemer doorbetalen. Als werkgever moet u tevens zorgen voor goede verzuim­begeleiding conform de richtlijnen uit de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter. Ons advies is om hier zo snel mogelijk mee te beginnen, bij voorkeur direct aan het begin van het behandeltraject. Hoe eerder u ons benadert, hoe effectiever het re-integratietraject is.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Bij Huis aan het Water combineren wij revalidatie en re-integratie. Wij bieden een volledig aanbod aan activiteiten voor een succesvol herstel en re-integratie, alles onder 1 dak.
  • De begeleiding is persoonlijk en op maat op basis van de Wet verbetering poortwachter. Onze gespecialiseerde en gecertificeerde consulenten richten zich op het verzuim vanaf de eerste dag van ziekmelding en begeleidt het re-integratietraject tot en met het herstel of de WIA-aanvraag na 24 maanden.
  • Wij bieden een multidisciplinair programma voor medewerkers die te maken hebben met kanker dat bestaat uit een combinatie van fysieke trainingen en psychologische, sociale en/ of werk-gerelateerde componenten.
  • Binnen ons team van consulenten werken we als deskundigen binnen een multidisciplinair team samen aan één doel. Dankzij korte lijnen kunnen we snel handelen, snelle beslissingen nemen, effectief met elkaar communiceren.
  • Alle leden van het multidisciplinair team denken actief mee in de begeleiding en zetten hun kennis en ervaring in voor de meest effectieve oplossing voor u als werkgever.
  • Huis aan het Water biedt u één aanspreekpunt voor volledige, optimaal geïntegreerde ondersteuning, begeleiding en advies bij re-integratie. Onze register casemanager (RCCM) is het centrale aanspreekpunt voor u als werkgever en houdt overzicht over het hele verzuimtraject met bijbehorende processen en activiteiten.
  • Onze consulenten geven advies over de wet- en regelgeving en bespreekt de rechten en plichten van de werknemer als ook de rechten en plichten van de werkgever.
  • Op verzoek van de werknemer bereid de consulent de gesprekken met de leidinggevende, de bedrijfsarts en/of de verzekeringsarts van het UWV voor. Indien gewenst gaat de consulent ook mee naar deze gesprekken om de werknemer inhoudelijk te ondersteunen.

 

Contact

Bel voor informatie en advies ons algemene nummer 0299-742790 of kijk op https://www.stichtinghuisaanhetwater.nl/contact/

 

“Een medewerker verzuimt en het dreigt een langdurig ziektetraject te worden. Hoe pak ik dit als werkgever aan? Wie kan mij vertellen waar ik rekening mee moet houden? Wie kan mijn werknemer helpen met effectieve re-integratie in eigen of passend werk?”