Professionele psychosociale ondersteuning

U kunt door de ziekte kanker emotionele, psychologische en/of relationele gevolgen ervaren. Iedereen die te maken krijgt met kanker weet zichzelf min of meer staande te houden. Toch kan het fijn zijn om met iemand te praten om al uw gedachten en gevoelens op een rijtje te krijgen. Huis aan het Water werkt samen met zelfstandige gevestigde psychosociale professionals en vrijwilligers met een professionele achtergrond die u kunnen helpen uw veerkracht te versterken. Dit maakt u beter in staat de regie in eigen hand te houden tijdens en na het behandelproces.

 

Psychologische en psychotherapeutische ondersteuning

  • Uitleg en informatie over de psychologische en sociale gevolgen van de ziekte
  • Het bieden van ondersteuning en structuur zodat u weer grip krijgt op de situatie en uw weerbaarheid toeneemt.
  • Cognitieve therapie, het onderzoeken van uw automatische gedachten, zodat u minder angst en spanning gaat ervaren en minder beïnvloed wordt door negatieve gedachten.
  • Oplossingsgerichte therapie, hierbij gaat u vooral op zoek naar uw eigen kracht en mogelijkheden om problemen op te lossen.
  • Existentiële therapie, hierbij gaat het om vragen als, wat is de zin van mijn leven, welke doelen kan of wil ik nu nog nastreven, wat betekent de ziekte voor mijn levensverhaal? Ook vragen rondom leven en sterven kunnen hierbij aan de orde komen.
  • EMDR-therapie om traumatische ervaringen te verwerken

 

Wanneer:       Maandag tot en met vrijdag, op afspraak
Kosten:            Vergoeding door de zorgverzekering, verwijskaart benodigd
Begeleiding:  Diverse zelfstandig gevestigde psychologen, psycho-therapeuten en psychiaters, maak hier kennis met ons team

“Het is fijn om bezig te zijn met ontspannende maar ook inspannende dingen, ik kan hier mezelf zijn zonder vragende blikken of vragen van anderen”

 

Geestelijke begeleiding

Wie -direct of indirect- te maken krijgt met kanker loopt een grote kans dat de zin van de dingen onder druk komen te staan. Vragen als: ‘Waarom ik?’, ‘Wat is hier de zin van?’ of ‘Wat moet, wil en kan ik nog met mijn leven?’ kunnen maar zo aan de orde van de dag zijn.

Na de diagnose is er vaak veel aandacht en zorg voor je lijfelijke kant. Het hele palet aan behandelings- (on)mogelijkheden komt voorbij.

Tegelijk speelt in veel gevallen de ontluistering, de paniek, het ongeloof en/of de verwarring een minstens even belangrijke rol. Gelukkig, is er voor deze zin-vragen steeds meer aandacht. Het zijn vragen waar vaak geen pasklare antwoorden zijn en ze hebben ook tijd nodig om doordacht te worden. ‘Wat moet ik nou toch?’, ‘Alles staat op z’n kop!’ Het zijn vragen die je leven nog verder kunnen ontregelen als je ze niet serieus neemt.

Dat ‘serieus nemen’ begint met het er bij stil staan, ze tegen het licht houden en er vertrouwelijk over praten, wikken en wegen, ordenen en luisteren naar jezelf. En wellicht oude of nieuwe bronnen ontdekken om er mee verder te kunnen.  Een geestelijk verzorger is daarin gespecialiseerd.

Binnen Huis aan het Water werken 4 geestelijk verzorgers. Samen met jou gaan ze in gesprek over dit soort vragen om samen te zoeken naar de betekenis ervan. Dat geldt ook voor het doordenken van soms onmogelijke beslissingen waar je voor komt te staan, denk aan wel of niet doorbehandelen, euthanasie of palliatieve sedatie? De gesprekken vinden plaats in Huis aan het Water en indien dat voor u niet mogelijk is bij u thuis. De geestelijk begeleiders zijn aangesloten bij het Landelijke Kwaliteitsregister Geestelijke verzorgers en werken volgens de hierin opgestelde regels: www.skgv-register.nl

 

 

 

Wanneer:       Op Afspraak

Kosten:            De eerste vijf worden vergoed door een subsidie van de overheid via het Centrum voor Levensvragen.                                  Er kan een verlenging aangevraagd worden tot 8 gesprekken.

Begeleiding:  Jan den Haan, Hennie Smit en Annacarina Klein maak hier kennis met ons team

 

Rouw- en verliesbegeleiding

Onze rouw- en verliesbegeleider kan u begeleiden bij verlies van gezondheid, het verlies van een naaste, zingevingsvragen en het omgaan met de dood. Iedereen rouwt op zijn/haar eigen manier en komt op zijn/haar eigen manier op verhaal. In een aantal gesprekken wordt samen met u gekeken naar wat voor u van betekenis is en wat u nodig heeft.

Wanneer:       Op Afspraak
Kosten:            Geen
Begeleiding:  Lieke van Nood, maak hier kennis met Lieke

“Rouwen is ook treuren om herinneringen die je niet meer kunt maken”

 

 

Gespreksgroep over rouw en verlies

Huis aan het Water is een bijzonder fijne plek om op verhaal te komen met alles wat er op je afkomt als je met verlies van een dierbare te maken hebt.

Een verlies van een dierbare doet een groot beroep op je veerkracht. In Huis aan het Water kunt u over deze gevoelens spreken. Dat kan op individuele basis maar ook in een gespreksgroep, omdat het kan helpen met mensen te praten die ook iemand hebben verloren.

In deze gespreksgroep gaat veel aandacht uit naar het herkennen en erkennen van rouwgevoelens en is er aandacht voor ieders persoonlijke beleving. Hoe geeft een ieder zijn verdriet vorm. Door met elkaar te praten, kan je meer grip krijgen op je gevoelens en gedrag en kan er een nieuw evenwicht ontstaan, waardoor u mogelijkheden ontdekt om uw leven opnieuw inhoud te geven. Waarbij het niet zozeer gaat om het loslaten, maar om het anders vasthouden omdat u ook bent wat u verloren hebt.

De groep wordt begeleid door rouw – en verliesbegeleider Lieke van Nood en gastvrouw Marianne Harmsen.  De groep komt ongeveer 8 x bij elkaar.

Wanneer: Donderdag van 15.30 – 17.30 uur 
Begeleiding: Lieke van Nood en Marianne Harmsen
Kosten: €5 per groepsbijeenkomst.

 

Gesprekken positieve psychologie

Het krijgen van kanker en periode die daarop volgt is een zeer ingrijpende levensgebeurtenis. Juist daarom is het belangrijk de blik te verbreden naar waar je tevreden over bent en wie je bent naast de ziekte. In ongeveer vijf sessie doorlopen we aan de hand van jouw verhaald belangrijke thema’s van de positieve psychologie, zoals het meer gebruiken van je sterke kanten, vriendelijkheid naar jezelf en hoop. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een nieuw perspectief.

Positieve psychologie steekt in op je krachten en mogelijkheden. Het richt zich op het onderzoeken wat je te doen staat om meer tevredenheid en gelijkmoedigheid te ervaren in je leven.

 

Wanneer:       Op Afspraak

Kosten:          Vergoeding door de zorgverzekering, verwijskaart benodigd

Begeleiding:  Jessica van der Werff (psycholoog)

 

 

 

Levensfase coaching

Diagnose kanker en wat nu?
Onze levensfasecoach helpt mensen die door een intense ervaring op een kwetsbaar keerpunt van hun leven zijn gekomen. Waarbij vragen rondom bestaan, identiteit en toekomst centraal staan.

Hoe kan men zichzelf weer hervinden, belemmeringen overstijgen, vertrouwen terug te winnen en inzicht te krijgen in datgene wat van wezenlijke betekenis is.

Wanneer:       Op Afspraak
Kosten:            Geen
Begeleiding:  Ed Hagedorn en Sonja Prenen

 

Als u wilt deel nemen aan één van onze activiteiten of meer informatie wilt hebben, kunt u met ons bellen op  0299-742790 of mailen naar info@stichtinghuisaanhetwater.nl

 

 

OPENINGSTIJDEN HUIS AAN HET WATER

Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur

 

 

Schrijf u in voor onze Nieuwsbrief 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door: