Psycho-sociale ondersteuning

U kunt door de ziekte kanker emotionele, psychologische en/of relationele gevolgen ervaren. Iedereen die te maken krijgt met kanker weet zichzelf min of meer staande te houden. Toch kan het fijn zijn om met iemand te praten om al uw gedachten en gevoelens op een rijtje te krijgen. Huis aan het Water heeft psychosociale professionals en vrijwilligers met een professionele achtergrond die u kunnen helpen uw veerkracht te versterken. Dit maakt u beter in staat de regie in eigen hand te houden tijdens en na het behandelproces.

 

Professionele psychosociale ondersteuning:

  • Uitleg en informatie over de psychologische en sociale gevolgen van de ziekte
  • Het bieden van ondersteuning en structuur zodat u weer grip krijgt op de situatie en uw weerbaarheid toeneemt.
  • Cognitieve therapie, het onderzoeken van uw automatische gedachten, zodat u minder angst en spanning gaat ervaren en minder beïnvloed wordt door negatieve gedachten.
  • Oplossingsgerichte therapie, hierbij gaat u vooral op zoek naar uw eigen kracht en mogelijkheden om problemen op te lossen.
  • Existentiële therapie, hierbij gaat het om vragen als, wat is de zin van mijn leven, welke doelen kan of wil ik nu nog nastreven, wat betekent de ziekte voor mijn levensverhaal? Ook vragen rondom leven en sterven kunnen hierbij aan de orde komen.
  • EMDR-therapie om traumatische ervaringen te verwerken

 

Wanneer:       Maandag tot en met vrijdag, op afspraak
Kosten:            Vergoeding door de zorgverzekering, verwijskaart benodigd
Begeleiding:  Diverse psychologen, psycho-therapeuten en psychiaters

“Het is fijn om bezig te zijn met ontspannende maar ook inspannende dingen, ik kan hier mezelf zijn zonder vragende blikken of vragen van anderen”

 

Gesprekken over herbezinning, betekenis en bezieling

  • Steunende/ coachende gesprekken:

De confrontatie met kanker kan leiden tot de behoefte aan herbezinning op het leven. Wat is voor u nou écht belangrijk? Wat speelt er bewust en onbewust van binnen? Wat geeft u innerlijke rust en waar haalt u de kracht vandaan?

  • Rouw en verliesbegeleiding:

Onze rouw- en verliesbegeleiders kunnen u begeleiden bij verlies van gezondheid, het verlies van een naaste, zingevingsvragen en het omgaan met de dood. Iedereen rouwt op zijn/haar eigen manier en komt op zijn/haar eigen manier op verhaal. In een aantal gesprekken wordt samen met u gekeken naar wat voor u van betekenis is en wat u nodig heeft.

 

Wanneer:       Op Afspraak
Kosten:            Geen

Begeleiding steunende en coachende gesprekken:  Anne-marie Vandendriessche

Begeleiding rouw en verliesbegeleiding: Lieke van Nood / Marja van Gaalen

 

Levensfase coaching

Diagnose kanker en wat nu?
Onze levensfasecoach helpt mensen die door een intense ervaring op een kwetsbaar keerpunt van hun leven zijn gekomen. Waarbij vragen rondom bestaan, identiteit en toekomst centraal staan.

Hoe kan men zichzelf weer hervinden, belemmeringen overstijgen, vertrouwen terug te winnen en inzicht te krijgen in datgene wat van wezenlijke betekenis is.

Wanneer:       Op Afspraak
Kosten:            Geen
Begeleiding:  Ed Hagendorn

 

Als u wilt deel nemen aan één van onze activiteiten of meer informatie wilt hebben, kunt u met ons bellen op  0299-742790 of mailen naar info@stichtinghuisaanhetwater.nl

 

 

OPENINGSTIJDEN HUIS AAN HET WATER

Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur

 

 

Schrijf u in voor onze Nieuwsbrief 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door: