Iedereen is de regisseur van zijn eigen leven

Wanneer iemand kanker krijgt, kan er veel veranderen in zijn/haar leven. Kanker en de behandeling(en) hebben bijna altijd invloed op de werksituatie van patiënten. Meeste mensen hebben de neiging om zich (gedeeltelijk) ziek te melden of zelfs (tijdelijk) te stoppen met werken. Bij Huis aan het Water streven wij ernaar om samen met de werknemer, werkgever en de bedrijfsarts in gesprek te gaan om afspraken te maken over (tijdelijk) minder uren werken en over (tijdelijke) aanpassing van de werksituatie. Wij geloven dat ieder mens uniek is en op zijn eigen wijze zoekt naar een nieuwe balans, waarin de kwaliteit van leven centraal staat.

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen bij de re-integratie professionals van Huis aan het Water terecht voor informatie, advies en begeleiding bij arbeidsverzuim en re-integratie. Bij Huis aan het Water is er specifieke aandacht voor werkhervatting en vroegtijdige inzet van interventies gericht op behoud van werk of terugkeer naar werk. Dit kan het proces van re-integratie positief beïnvloeden.

“Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin hij een beroep moet doen op hulp of ondersteuning. De wereld van zorg en welzijn is complex. Hierdoor kan het lastig zijn om een overzicht te hebben van welke hulp of ondersteuning ik nodig heb om de juiste keuzes te maken. Met een machteloos gevoel als gevolg.”

 

 

 

 

Overzichtskaart Werk en Kanker

Op de Nationale Kanker en Werkdag in 2022 is de Overzichtskaart Werk en Kanker gepresenteerd. Deze kaart geeft antwoord op belangrijke vragen rondom kanker en werk, uitgesplitst naar ziektefase.

Op de kaart staan vragen als: Wie kan me ondersteunen bij blijven werken tijdens mijn behandeling? Hoe communiceer ik met mijn werkomgeving over mijn ziekte? Wat zijn mijn rechten en plichten rond verzuim en re-integratie? Betrouwbare antwoorden vinden op deze en andere vragen kan een flinke zoektocht zijn in een woud van online informatie. De overzichtskaart helpt hierbij.

De kaart is een initiatief van de Groep Werk & Kanker, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en AbbVie, in samenwerking met De Argumentenfabriek. Elf deskundigen hebben tijdens vier denksessies de belangrijkste vragen over werk en kanker per ziektefase in kaart gebracht, bondige antwoorden geformuleerd, en betrouwbare bronnen voor meer informatie verzameld.

De Overzichtskaart werk en kanker is te vinden op de website van het Kenniscentrum Kanker & Werk. Patiënten kunnen deze kaart gebruiken vanaf de diagnose kanker tot en met de re-integratie. De kaart is gemaakt voor werknemers, ondernemers en zzp’ers, en mensen met een WW-, Ziektewet- of WIA-uitkering. Zorgverleners kunnen de kaart in de spreekkamer gebruiken om patiënten te ondersteunen.