Als kanker je gezin treft dan is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis die alle gezinsleden raakt.  De diagnose en de behandelingen die daar op volgen maken veel emoties los: verdriet, boosheid, ongeloof, wanhoop en angst voor wat komen gaat. Bij kinderen is dat niet anders dan bij volwassenen. Hoe een kind met deze emoties omgaat, is afhankelijk van onder meer leeftijd, ontwikkelingsfase, karakter en achtergrond.

Los van alle onrust die kanker in het gezin teweegbrengt, is een kind ook nog gewoon bezig met opgroeien. En baalt wel eens van de spanningen thuis, of van het feit dat een ziek broertje of zusje of een zieke ouder meer aandacht krijgt. Om zich vervolgens schuldig te voelen over die gedachte. Niet ieder kind lukt het om met gevoelens, gedachten en veranderingen adequaat om te gaan. Sommigen raken in zichzelf gekeerd. Anderen cijferen zichzelf weg, of gaan juist uitdagend en ongewenst gedrag vertonen.

Huis aan het Water biedt kinderen en jongeren een plek waar ze ondersteuning kunnen krijgen, hun gevoelens kunnen uiten en waar ze leeftijdgenoten kunnen ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten. De groepen worden begeleid door twee vrijwilligers van wie minimaal één een professionele achtergrond in de jeugdzorg heeft.

 

“In het Huis kan ik spelen met kinderen die mij begrijpen”

 

 

 

 

Kindersplash café

Het Splash café is bedoeld voor kinderen van 6-12 jaar. In het café wordt gekookt, gegeten, gekletst en er worden leuke activiteiten georganiseerd. Dat kan van alles zijn; zoals bijvoorbeeld; zwemmen, zeilen, trampolinespringen, knutselen of een spelletje doen. De data in 2020 zijn: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 4 maart, 18 maart, 1 april, 15 april, 29 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni en 24 juni

Wanneer: Woensdag van 16.00-19.00 uur
Kosten: €5,- per keer
Begeleiding: Maritza Kint, Ineke Oppenoorth en Margreet Hoogvorst

 

 

 

 

Verliesbegeleidingsgroep voor 16-25 jarigen

Deze groep is bedoeld voor jongeren die een gezinslid verloren hebben aan kanker. Leren leven met verlies is heel moeilijk, soms nog moeilijker dan je in eerste instantie denkt. Je kunt je alleen of jaloers voelen, omdat het wereldje van anderen zo onbezorgd is of lijkt. Hoe ga je ermee om als je vrienden niet weten hoe ze met jou om moeten gaan? Kortom heel veel thema’s waar we over zouden kunnen praten met elkaar. Tussen door is er genoeg tijd over voor ontspanning en een lekker hapje eten.

De groep start weer in het najaar van 2020

Wanneer: Maandag van 18.30-21.00 uur
Kosten: €5,- per keer
Begeleiding: Maritza Kint en Ineke Oppenoorth

 

Wanneer is het verstandig om hulp voor uw kind te zoeken

Als uw kind één of meerdere van de onderstaande signalen heeft die lang aanhouden kan het raadzaam zijn om hulp te zoeken. Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek dan kijken wij met u welke hulp voor uw kind en of het gezin het beste past.

  • Uw kind is (vaak) erg bang

  • Uk kind slaapt slecht en/of droomt heftig

  • Uw kind heeft lichamelijke klachten die duiden op stress zoals buikpijn of hoofdpijn

  • Uw kind heeft geen trek in eten

  • Uw kind vertoont ongewenst gedrag

  • Uw kind weet zich geen raad met zijn verdriet

  • Uw kind trekt zich terug in zijn eigen wereld

  • Uw kind is moe en heeft nergens zin in

 

 

 

Gespecialiseerde professionele jeugdhulpverlening 

Veel huisartsenpraktijken werken met praktijkondersteuners GGZ-jeugd die eerstelijns hulp kunnen bieden voor uw kind.  Bij meer complexere problematiek kan via uw huisarts door verwezen worden naar Huis aan het Water. Wij werken samen met Psychotherapie-praktijk Zonnepad.

Is uw kind doorverwezen door de huisarts of medisch specialist naar de professionele hulp dan wordt er samen met u en uw kind gekeken wat nodig is om uw kind zich weer goed te laten voelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en de belevingswereld van het kind. Het ene kind vindt het fijn om te praten, een ander kind zal al spelenderwijs de ruimte krijgen die het nodig heeft om zijn gevoelens en gedachten te delen en een plek te geven.

Daarnaast zal er met u gekeken worden hoe u als gezin in zijn geheel om gaat met de nieuwe uitdagingen die er door de ziekte kanker zijn ontstaan. Soms is uitleg over wat deze ernstige inbreuk met de gezinsleden en het gezin als geheel kan doen voldoende en soms kan het fijn zijn om met het hele gezin een aantal gesprekken te hebben. U kunt dan vragen om systeemtherapie om zo samen weer een nieuwe balans te vinden.

Zorg aan kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Voor een aanmelding is een verwijsbrief voor specialistische jeugdGGZ nodig van uw huisarts, specialist, of jeugdarts.

 

Wanneer: elke maandag
Informatie en aanmelden via info@stichtinghuisaanhetwater.nl

Als u wilt deel nemen aan één van onze activiteiten of meer informatie wilt hebben, kunt u met ons bellen op              0299-742790 of mailen naar info@stichtinghuisaanhetwater.nl

 

OPENINGSTIJDEN HUIS AAN HET WATER

Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur

 

 

Schrijf u in voor onze Nieuwsbrief 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door: