Met het opstellen van een testament bepaalt u zelf wat er na uw leven met uw nalatenschap gebeurt. Het is op verschillende manieren mogelijk om Huis aan het Water op te nemen in uw testament: – Huis aan het Water benoemen tot (mede-)erfgenaam: Huis aan het Water ontvangt (een deel van) uw nalatenschap. Het is mogelijk om meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam te benoemen. – Huis aan het Water tot legataris benoemen: Huis aan het Water ontvangt een vastgesteld geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed (bijvoorbeeld een kunstwerk of onroerende zaak).

“Met een nalatenschap maakt u ook na uw leven een verschil
voor mensen die geconfronteerd worden met kanker.”

 

Codicil
Wilt u liever niet naar de notaris, maar wel bezittingen nalaten aan de Stichting Huis aan het Water? Dat kan door het opmaken van een codicil. Een codicil is een handgeschreven verklaring met uw handtekening en de datum; hiermee kunt u alleen bezittingen toewijzen.
Als u ook geld wilt nalaten, moet u een testament opmaken.

Geen testament of codicil
Als u geen testament of codicil opstelt, gaat uw erfenis automatisch naar uw wettelijke erfgenamen; bijvoorbeeld uw kinderen. Als u geen familie heeft gaan uw bezittingen automatisch naar de staat.
Sommige mensen vragen hun erfgenamen om een deel van de erfenis over te maken naar een goed doel. Huis aan het Water kan zo een doel zijn. Echter als er geen testament of codicil aanwezig is, zijn de erfgenamen niet verplicht dit na uw overlijden te doen. Als ze de schenking wel overmaken, moet er echter wel erfrecht over worden betaald.

Wilt u nalaten aan Huis aan het Water na uw overlijden?

De volgende informatie is bedoeld u op de hoogte te brengen over de mogelijkheden van het nalaten van geld en/of bezittingen na uw overlijden.

Testament
In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap gebeurt. U neemt bijvoorbeeld wensen op over de verdeling van uw huis, geld en dierbare bezittingen.
Wilt u aan de Stichting Huis aan het Water geld en bezittingen nalaten dan kan dat als u ons in uw testament opneemt.
Wat u in uw testament heeft vastgelegd komt helemaal ten goede aan de Stichting Huis aan het Water. Wij hoeven geen erfbelasting te betalen.

“ik wilde graag een zeilboot na laten aan Huis aan het Water.
voor mij was het een gerusstellende gedachte dat mijn dochter
van 14 jaar in Huis aan Water zou gaan zeilen”

 

Uitvaartcollecte

Heeft u geen testament, geen codicil en wilt u toch geven na het leven?
Het Huis aan het Water ervaart dat steeds meer mensen tijdens uitvaart geld willen doneren.
Er wordt in dit geval namens de familie vaak één bloemstuk besteld.
De andere nabestaanden wordt gevraagd het geld voor de bloemen aan Huis aan het Water te doneren. Hiermee wordt vaak een blijk gegeven van waardering voor het Huis, vooral als de overledene enige tijd in Huis aan het Water te gast is geweest. De overledene maakt het zo mede mogelijk dat de deuren van het Huis geopend kunnen blijven voor andere mensen die te maken hebben met kanker.

Advies voor het organiseren van een uitvaartcollecte
Informeer nabestaanden over de wens van de overledene

– Zet de uitvaartcollecte op de rouwkaart (in plaats van bloemen)
– Zorg voor een alternatief voor mensen die niet kunnen komen
– Informeer het uitvaartcentrum via de uitvaartondernemer
– Plaats de donatie Box bij het condoleanceregister
– Vermeld de opbrengst van de collecte in de dankbetuiging.

 

OPENINGSTIJDEN HUIS AAN HET WATER

Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 17:00 uur

 

 

Schrijf u in voor onze Nieuwsbrief 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door: