Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • MOC Stichting Huis aan het Water; de eigenaar van de website www.stichtinghuisaanhetwater.nl
  • Website; alle in de website aanwezige inhoud in welke vorm dan ook

De website is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Stichting aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de website. Verder is de Stichting niet verantwoordelijk voor de content waarnaar wordt verwezen in de website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van de Stichting is de website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen te gebruiken op welke wijze dan ook.