Verlies- en rouwbegeleiding

Lieke van Nood & Marja van Galen

Huis aan het Water is een bijzondere en mooie plek om op verhaal te komen te midden van alles wat er op je afkomt als je te maken hebt (gehad) met kanker. Het huis heeft aandacht voor verlies, voor kwetsbaarheid en voor veerkracht. Als (professionele)  rouw- en verliesbegeleiders kunnen wij u zo nodig ondersteuning bieden; wij begeleiden mensen bij verlies van gezondheid, het verlies van een naaste, zingevingsvragen en/of in het omgaan met de dood. Soms spelen oude verliesverhalen nog een rol in hoe u het leven nu ervaart. Iedereen rouwt op zijn/haar eigen manier en komt op zijn/haar  eigen manier op verhaal. In een aantal gesprekken kijken we samen naar wat voor u van betekenis is en wat u op dit moment nodig hebt.

Wij zijn beiden werkzaam bij de Stichting Huis aan het Water als gekwalificeerde en voor dit werk professioneel opgeleide vrijwilligers. We werken ook samen met de in huis aanwezige professionals. In principe zijn er geen kosten aan onze begeleiding verbonden. Wij vragen voor elk gesprek een vrijwillige bijdrage van € 10,00.  Dit bedrag komt geheel ten goede aan de Stichting Huis aan het Water.

Reacties uitgeschakeld voor Verlies- en rouwbegeleiding