Het Huis aan het Water kan het volgende bieden:

Psychische ondersteuning voor de cliënt en zijn/haar gezin.
Als je te horen krijgt dat je kanker hebt en (misschien) niet meer beter wordt, dan staat je leven op zijn kop. Hoe verwerk je zoiets? Hoe ga je verder in de tijd die je nog hebt? Iedereen reageert anders en soms heb je daar hulp bij nodig. Eventueel samen met je partner en/of kinderen. De psycholoog in het Huis aan het Water kan hulp bieden bij het verwerken van alle emoties die boven kunnen komen en kan helpen weer grip op uw situatie te krijgen.

Zingeving en spirituele zorg.
Geestelijke verzorging: meedenken over zingeving, spiritualiteit en geloof.
De confrontatie met een ernstige ziekte als kanker en weten dat genezing niet meer mogelijk zet het leven in een ander perspectief. Niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel krijgt men veel te verwerken. Door onzekerheid over de afloop van de ziekte stelt men vragen zoals: ‘Waar haal ik de moed en de kracht vandaan? Wat is voor mij werkelijk van waarde, op wie kan ik bouwen? De soms oude en bijna vergeten waarden van geloof en spiritualiteit kunnen zomaar weer van essentieel belang worden waaruit moed en hoop geput wordt.

Ook de naasten zijn nauw betrokken in dit proces. Men krijgt met allerlei situaties te maken waarmee men nooit eerder is geconfronteerd. Bijvoorbeeld, nadenken en met elkaar spreken over een naderend afscheid. Hoe moet dat vorm gegeven worden, wat zijn de persoonlijke wensen en wat is er mogelijk?

Een geestelijk verzorger biedt een luisterend oor, zoekt met de gesprekspartner(s) in gesprekken naar persoonlijke bronnen van zingeving en spiritualiteit en sluit aan bij de eigen levensbeschouwelijke- of religieuze overtuiging. Er kan meegedacht worden over de vormgeving van een afscheidsritueel. Inspirerende teksten uit oude en nieuwe bronnen, muziek en gedichten horen tot het ‘werkmateriaal’ van de geestelijke verzorger. Zo kan een geestelijk verzorger van betekenis zijn tot het einde……

Hebt u behoefte aan contact met een geestelijk verzorger? In het team van Huis aan het Water zijn 3 vrijwilligers die hiertoe zijn opgeleid en waarop u een beroep kunt doen.
Dit zijn Agaath van den Hogen, Bons Voors en Marja van Gaalen.

Voor een afspraak met een van de genoemde vrijwilligers belt u met het Huis aan het Water, 0299-742790, mobiel 06 81467466 of mailen naar info@stichtinghuisaanhetwater.nl.

Jongerengroep voor kinderen/ jongeren wier ouder niet meer beter wordt.
De leeftijden lopen van 6-12, 12-17 jr en 18-30 jr. Bij voldoende deelname.

Oncologische fysiotherapie in de palliatieve fase.
In de palliatieve fase kan oncologische fysiotherapie een goede ondersteuning zijn om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Bernadette Rolsma en Nathalie Kool, beiden oncologisch fysiotherapeut, zetten zich in om samen met de cliënt te kijken naar wat hij of zij nodig heeft om deze kwaliteit te bereiken. Zij kunnen helpen zoeken naar de beste keuzes en oplossingen om zo goed mogelijk met de veranderingen in het lichaam om te gaan. Lees meer.

Yoga.
Ook in de palliatieve fase kan het fijn zijn om te ontspannen, het lichaam weer te voelen, ondanks alles wat er speelt. In het Huis aan het Water kunt u yoga lessen volgen, helemaal afgesteld op waar u lichamelijk toe in staat bent. Lees meer.

Massage.
Liefdevol aangeraakt worden is voor ieder mens belangrijk. Je lekker laten masseren en even helemaal ontspannen kan juist in deze fase zo belangrijk zijn. Dat kan in het Huis aan het Water.  Lees meer.

Informatie en ondersteuning bij het nadenken en regelen van euthanasie en palliatieve sedatie.
De laatste jaren denken steeds meer mensen bewust na over het einde. Wat staat me te wachten en wat denk ik nog aan te (willen) kunnen? Het kan goed zijn hier bij stil te staan en hierover te praten met uw naasten en uw huisarts. In het Huis aan het Water is een deskundige op het gebied van euthanasie werkzaam met wie u hierover van gedachten kunt wisselen. Zij kan u ook helpen met het opstellen van een wilsverklaring waarin u uw wensen kenbaar kunt maken.

Voor uitgebreide informatie over euthanasie en palliatieve sedatie en de regels die hiervoor gelden: …………………………..
Spreekuur voor vragen over euthanasie en palliatieve sedatie: woensdagmiddag tussen 2-4 uur. Voor een wat uitgebreider gesprek kunt u een afspraak maken met Anne-Marie Mulder, tel: 0299 – 742790 of mobiel: 06 – 81467466. 

Reacties uitgeschakeld voor Het Huis aan het Water kan het volgende bieden: