Andere belangrijke instanties en organisaties

Evean biedt medische en verpleegkundige zorg.
Overdag en eventueel ook ’s nachts. (Waakzorg)
Naast deze lichamelijke zorg geeft Evean ook ondersteuning bij psychische, sociale en spirituele vragen, ook voor naasten. Vergoeding van palliatieve zorg van Evean valt onder de AWBZ. Hiervoor is een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Evean kan u helpen bij de aanvraag hiervoor. Daarnaast is een eigen bijdrage verplicht. De hoogte hiervan hangt af van uw eigen inkomen, de gezinssituatie en de hoeveelheid zorg.
Kijk voor meer informatie op www.evean.nl of bel 0900-9897.

VPTZ Ondersteuning van mantelzorgers door vrijwilligers.
Mantelzorg kan soms een (te) zware last vormen; de zorg voor een zieke die zijn/haar laatste levensfase ingaat en thuis verzorgd wordt, vraagt immers veel. Goed opgeleide, gespecialiseerde vrijwilligers van VPTZ Zaanstreek-Waterland kunnen de mantelzorger(s) ondersteunen. Deze vrijwilliger heeft aandacht, tijd en rust en kan ‘er zijn’ voor de zorgvrager en diens omgeving. De ondersteuning kan ook bestaan uit waken en het verlenen van lichte verzorging (geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken).
Het is aan te raden deze ondersteuning tijdig aan te vragen – hoe eerder een vrijwilliger actief wordt, des te langer de mantelzorger de zorg volhoudt. Verwijzing is niet nodig en de inzet in de thuissituatie kost niets.
VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg en is onderdeel van Centrum Mantelzorg. Voor meer informatie: www.centrummantelzorg.nl
Purmerend: 0299-439279
Zaandam: 075-6176951
Buurtzorg:

Persoonlijke verzorging en begeleiding thuis door Antje van Splunter. 
Antje van Splunter is zelfstandig zorgprofessional; zij bezoekt patiënten thuis en kan thuiszorg en/of begeleiding bieden in de laatste fase maar ook eerder als daar behoefte aan is. Centraal bij haar staat de persoonlijke zorg met veel tijd en aandacht, zowel lichamelijk als psychisch, sociaal en spiritueel.
Antje heeft de opleiding ‘Stervensbegeleiding’ gedaan, heeft persoonlijke ervaring op dit gebied en heeft hospice ervaring. De zorg van Antje valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Zorgverzekeringswet. Voor beide is een indicatie nodig van de huisarts of de wijkverpleegkundige.
Tel. 06-22006606
E-mail: antjevansplunter@hotmail.com

Hospices Noord-Holland
Hospice de Schelp
Evenwichtstraat 6
1561 ZC Krommenie
Telefoon: 075-6407795
Website: www.hospice-zaanstreek.nl

Hospice Thuis van Leeghwater
Prins Mauritsstraat 4
1462 JJ Middenbeemster
Telefoon: 0299-682020
Fax: 0299-682029
E-mail: info@hospiceleeghwater.nl
Website: www.hospiceleeghwater.nl

Hospice “In Vrijheid” Waterland
Ds. Martin Luther Kingweg 2,
1444 ED Purmerend
Telefoon: 0299 – 778020
Website: www.hospice-in-vrijheid.nl

Hospice Dignitas
Wilhelminalaan 4
1623 MA Hoorn
Telefoon: 0229-284060
Website: www.hospicehoorn.nl
E-mail: info@hospicedignitas.nl

Belangrijke websites: www.gewoondood.nl/links

Reacties uitgeschakeld voor Andere belangrijke instanties en organisaties