Info bedrijven

Veel bedrijven, organisaties en scholen ondersteunen goede doelen om zo uitdrukking te geven aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de samenleving. “Stichting Huis aan het Water” wil graag met u praten over de mogelijkheden.

U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Het schenken van een eenmalig bijdrage. Het bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL07 RABO0162512953 t.n.v. “Stichting MOC Huis aan het Water”.
  • Vriend van  Stichting Huis aan het Water te worden. U legt uw  schenking minimaal voor drie jaar vast. De Stichting is dan gedurende 3 jaar (minimaal) verzekerd  van uw  jaarlijkse financiële steun.
  • Een speciale fundraisingactie,  bijvoorbeeld bij een bedrijfsjubileum, sportdag, sportevenement of galafeest.
  • werknemers de keuzemogelijkheid geven de waarde van een kerstpakket te schenken aan de Stichting Huis aan het Water
  • Een collectebus  neer te zetten op plaatsen waar uw klanten komen.
  • Sponsoring door een schenking of  korting te geven op uw diensten en producten.

Wilt u deze en/of andere mogelijkheden bespreken, bel dan  Karin Hoogeveen, project coördinator van  Stichting Huis aan het Water tel: 06 814 674 66 of vul het contactformulier in.

Doneren en Sponsoring & de fiscus
Volgens artikel 16 van de Wet Vennootschapsbelasting is elke gift van een bedrijf aan een erkende charitatieve organisatie aftrekbaar als deze hoger is dan € 226,89.
Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 6 procent van de totale nettowinst van uw bedrijf in één jaar. Indien er aan de schenking een directe tegenprestatie is verbonden (sponsoring), ziet de fiscus de schenking als een normale kostenpost en is deze volledig aftrekbaar.

 

Reacties uitgeschakeld voor Info bedrijven