Info particulieren

Donaties aan Stichting  MOC Huis aan Het Water zijn aftrekbaar van de belasting, mits het totaal van uw giften aan instellingen van algemeen belang tussen 1 procent en 10 procent van uw (verzamel)inkomen blijft, met een minimum van € 60 per jaar.
Wilt u meer weten over particuliere schenkingsmogelijkheden kijk dan op schenkservice
www.schenkservice.nl .

Notariële schenkingsakte
Het voordeel van een notariële schenking is dat deze volledig aftrekbaar is van uw jaarinkomen zonder dat dit is gebonden aan een minimum- of maximumbedrag. Wilt u berekenen hoeveel u terug krijgt van uw schenking via de belasting gebruik dan de schenkcalculator. Voorwaarde is dat u voor tenminste vijf jaar een vast bedrag per jaar aan het Huis aan het water  schenkt, maar dat hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het mag ook in termijnen worden betaald, bijvoorbeeld via een maandelijkse machtiging. Voor de Stichting Huis aan het water is deze vorm van ondersteuning ook aantrekkelijk, omdat wij uw bijdrage structureel kunnen inzetten.
Een notariële schenkinsgsakte kan door uw eigen notaris of door de vaste notaris van Stichting Huis aan het Water worden opgemaakt. Wij sturen u graag  een volmacht per post. Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u het printen, ondertekenen en door uw eigen notaris een schenkingsakte laten opmaken. De handtekeningen van de ondertekenaars dienen gelegaliseerd te worden, tenzij men de ondertekening op het notariskantoor doet.

Bij schenkingen vanaf 250 euro per jaar neemt het Huis aan het Water de notariskosten (Hofstee en van Erp) voor haar rekening. In dat geval kunt u de ondertekende volmacht, tezamen met een kopie van uw legitimatiebewijs, opsturen naar het Huis aan het Water. Indien u gehuwd of geregistreerd bent als partner, dient uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner zich eveneens te legitimeren en het volmachtformulier te ondertekenen.
Meer informatie kunt u vinden op schenkservice.

 

 
Reacties uitgeschakeld voor Info particulieren