Schenken met belastingvoordeel

Heel eenvoudig ons nog meer steunen zonder dat het u meer geld kost? Dat kan! Met een periodieke gift zijn donaties – groot en klein – fiscaal aftrekbaar.

Hoe werkt het?

Als u uw donatie aan Huis aan het Water voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking, dan kunt u uw gift volledig aftrekken van de belasting. Dit belastingvoordeel schenkt u vervolgens aan Huis aan het Water, terwijl u netto nog steeds hetzelfde betaalt.

U kunt dit meteen regelen door deze overeenkomst in te vullen om uw schenking met belastingvoordeel voor vijf jaar of langer vast te leggen. Lees meer hierover op de achterzijde.

Uw belastingvoordeel berekenen?

Wilt u eerst uw belastingvoordeel berekenen in uw situatie? Ga naar onze website en reken het voordeel voor uw situatie uit. (https://www.anbigift.nl/huisaanhetwater)

“Ik wilde mij graag voor langere tijd verbinden aan Huis aan het Water en op deze manier haal ik er ook belastingvoordeel uit.”

Slimme keuze

Dit zijn de voordelen van belastingvrij schenken aan Huis aan het Water:

 • Alle donaties zijn aftrekbaar. Dus ook giften kleiner dan 1 procent van het bruto inkomen.
 • U krijgt een groot deel (tot 52 procent) van uw schenking terug van de Belastingdienst.
 • Met dit belastingvoordeel kunt u meer aan Huis aan het Water schenken, zonder dat dit u netto extra geld kost. Zo helpt u met hetzelfde bedrag meer mensen bij Huis aan het Water.
 • Door slim om te gaan met dit belastingvoordeel kunt u uw donatiebedrag zelfs verhogen. De belastingdienst betaalt in dat geval het verschil.
 • Uw gift komt volledig ten goede aan Huis aan het Water. Vanwege onze ANBI-status hoeft u geen schenkbelasting te betalen, ongeacht het totaalbedrag van uw giften aan goede doelen.
 • U ontvangt onze nieuwsbrief.

Hieronder vindt u voorbeelden van uw belastingvoordeel bij verschillende schenkingsbedragen (bij een belastingdruk van 52%) Voor uw situatie. (https://www.anbigift.nl/huisaanhetwater)

   

Zonder overeenkomst

Voorbeeld 1

Met overeenkomst

Voorbeeld 2

Met overeenkomst

 
Uw gift € 100 € 100 € 208,30  
Belastingteruggave € 0 € 51,75 € 108,30  
De gift kost u netto € 100 € 48 € 100,00  

Het kabinet is van plan om vanaf 2020 giften (net als andere persoonsgebonden aftrekposten) niet meer fiscaal aftrekbaar te laten zijn tegen het dan geldende toptarief van 50,75%. Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 een aftrektarief van 37,05% bereikt wordt. Het gevolg is dat het fiscale voordeel van een (periodieke of eenmalige) gift afneemt. 

Hoe vult u de periodieke gift overeenkomst in?

De periodieke schenking doet u in 7 stappen:

 1. Print overeenkomst Periodieke gift 2x (twee overeenkomsten).
 2. U vult beiden exemplaren in en,
 3. U maakt een keuze of u ons een machtiging afgeeft zodat wij kunnen zorgen voor de automatische overmaking.
 4. Stuur de beide overeenkomsten ondertekend naar Stichting Huis aan het Water, Hoogedijk 7A/7B, 1145 PM Katwoude.
 5. Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u een exemplaar terug. Bewaar de overeenkomst goed! Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.
 6. U zorgt ervoor dat er elk jaar voor het einde van het jaar een overboeking plaatsvindt gedurende 5 jaar op ons bankrekening NL07RABO0162512953 tenzij u ons heeft gemachtigd.

Over de betaling van uw periodieke giften

U hoeft uw jaarlijkse bedrag niet in één keer te betalen. Dit mag u ook doen in maandelijkse termijnen. Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de Belastingdienst tellen giften vóór de ingangsdatum niet mee als periodieke gift. Betaalt u uw periodieke gift in maandelijkse termijnen? Dan wordt in het eerste kalenderjaar uw jaarbedrag verdeeld over de maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst.

Beëindiging van uw periodieke gift

U bent niet meer verplicht tot betalen van uw periodieke gift als:

 • uw overeenkomst eindigt;
 • u komt te overlijden;
 • u werkloos raakt of arbeidsongeschikt, zonder uw invloed;
 • Huis aan het Water failliet gaat of de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) kwijtraakt.

Schenkt u voor onbepaalde tijd? Dan eindigt de overeenkomst niet door tijdsverloop. U kunt wel na vijf jaren de overeenkomst beëindigen.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over periodiek schenken of over uw belastingvoordeel? Of overweegt u een groot bedrag te doneren en wilt u meer weten over andere mogelijkheden, neem dan contact op met Pauline van Cromvoirt, info@stichtinghuisaanhetwater.nl of 0299-742790.

Reacties uitgeschakeld voor Schenken met belastingvoordeel