Angela van Driel-Corthals

 

psycho

 

Angela van Driel-Corthals
arts-psychotherapeut

 

De reden om psychologische hulp te zoeken heeft te maken met de impact die kanker heeft op alle levensgebieden. ‘Er is een leven voor en er is een leven na kanker’ is een veelgehoorde zin.

 

De hulpvraag waarmee mensen hier komen is zeer wisselend en voor mij is het belangrijk om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de vraag die er is.

Ik beschouw het als een bijzondere ontwikkeling om na mijn langdurig werk binnen de geestelijke gezondheidszorg naast mijn eigen praktijk nu ook mijn ervaring te kunnen gebruiken bij de meer existentiële problematiek die kanker met zich meebrengt. Ik heb jarenlang als groepspsychotherapeut gewerkt in het Psychotherapeutisch Dagcentrum van het ZMC, ervoor als arts bij de Jeugdpsychiatrie van de GG&GD in Amsterdam en de laatste 15 jaar heb ik mijn eigen privépraktijk gehad in Amsterdam. Naast mijn werk als psychotherapeut werk ik als vrijwilliger in de palliatieve zorg bij Markant in Amsterdam.

Het valt me steeds weer op hoe in Huis aan het Water een omgeving gecreëerd wordt waar mensen zichzelf kunnen zijn, de ruimte vinden om uit te zoeken wat ze er willen halen aan hulp en ook hoe vanzelfsprekend de staf, vrijwilligers en therapeuten hierbij aansluiten.

Wat betreft mijn werkwijze streef ik ernaar zo snel en zo precies mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag die er is. Als eerste zal ik het probleem waarmee iemand komt zo helder en precies mogelijk samen met de ander formuleren. Dit dient als uitgangspunt voor de gesprekken.

Bij de een gaat het om zijn/haar verhaal te kunnen vertellen of meer zicht te krijgen over vragen die zich rond de ziekte voordoen. ‘Hoe ga ik dit verwerken’, ‘hoe kan ik de aandacht voor mezelf krijgen die ik mis en graag zou willen’. Maar ook reacties als ‘zich vervreemd voelen van eigen omgeving’, partner, kinderen en vrienden willen sparen en tegelijkertijd of ernaast ‘niemand weet wat het voor me betekent’ of ‘ze’ begrijpen me niet

Bij de ander kan het meer gaan om bewustwording van een al lang bestaande onrust in zichzelf. Het zijn degenen die door hun ziekte merken dat ze niet meer op dezelfde manier willen of kunnen doorleven als vóór de kanker. Vaak blijken oude overtuigingen en niet toegestane gevoelens remmend te werken om dit voor elkaar te krijgen.

Naast individuele begeleiding doe ik groepen. Deze kunnen belangrijk zijn voor degenen die behoefte hebben hun verhaal met een ander te delen. Belangrijk in deze is dan vooral dit delen, het niet meer alleen staan, de herkenning, erkenning en de tips, maar ook het meer bewust worden van datgene wat op de achtergrond meespeelt in de vragen die er zijn.

Tel: 0299 742790
Email: info@stichtinghuisaanhetwater.nl

 

Reacties uitgeschakeld voor Angela van Driel-Corthals