Mandy Meijssen

Sinds begin 2018 ben ik als GZ-psycholoog/Cognitief Gedragstherapeut VGCt verbonden aan Stichting Huis aan het Water. Op de vrijdagochtend geef ik kortdurende individuele psychologische behandelingen (2-12 gesprekken) aan mensen die om uiteenlopende redenen worstelen met de ziekte kanker. De diagnose kanker kan iemands leven flink ontregelen. Dit geldt voor de persoon die het zelf betreft, maar net zo goed voor zijn of haar omgeving. Ook na een medisch behandeltraject kan het moeilijk zijn om de draad van het leven weer op te pakken. De redenen om in behandeling te komen kunnen dus zeer divers zijn.  

Binnen de gesprekken besteed ik veel aandacht aan het verwoorden van de problemen waarmee iemand zich aanmeldt. Samen proberen wij het probleem, de knoop waar iemand mee worstelt, te begrijpen, vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken en te plaatsen in iemands leven. Van hieruit kunnen wij de gesprekken verder vormgeven. 

Binnen mijn behandelingen maak ik graag gebruik van elementen uit de cognitieve gedragstherapie: vergroten van bewustwording en inzicht rondom iemands gedachten, emoties en gedragingen om zo nodig te komen tot ‘gedragsveranderingen’. De ziekte kanker brengt ook vaak existentiële (levens)vragen met zich mee, die voor onrust en angst kunnen zorgen. Door in gesprek te komen over deze gevoelens en gedachten, kunnen deze thema’s worden onderzocht om te kijken hoe iemand hiermee verder kan komen. 

Na mijn opleiding en aansluitend korte carrière in de (water)techniek, rondde ik in 2004 mijn studie klinische psychologie af (Universiteit van Amsterdam). Aansluitend was ik werkzaam bij een ambulante angstpoli en later binnen de verslavingszorg. In 2011 rondde in mijn GZ-opleiding af binnen een forensische polikliniek in Rotterdam, twee jaar later registreerde ik mij als Cognitief Gedragstherapeut VGCt. Naast mijn werkzaamheden bij Huis aan het Water, ben ik drie dagen per week als GZ-psycholoog werkzaam binnen een ambulant forensisch centrum in Haarlem. Hier geef ik langer durende psychologische behandelingen aan cliënten met complexe problematiek, veelal persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Naast cognitieve gedragstherapie, heb ik een persoonlijke interesse in cliëntgerichte psychotherapie. Niet iemands klachten of symptomen staan dan centraal, maar iemands persoon als geheel en de betekenis van de klacht of symptoom in iemands leven. 

Huis aan het Water is een fijne en mooie plek om te zijn. Er is een grote diversiteit in aanbod, met zowel vrijwillige als professionele programma’s. Ik ben blij dat ik mij op deze manier, op deze plek, kan en mag inzetten voor de bezoekers van Huis aan het Water.

Reacties uitgeschakeld voor Mandy Meijssen