Ed Hagedorn

Ed Hagedorn is werkzaam als levensfasecoach. Hij begeleidt mensen die door een intense ervaring op een kwetsbaar keerpunt van hun leven zijn, hetgeen nieuwe vragen oproept rond bestaan, identiteit en toekomst.

Zijn begeleiding is gericht op het inzichtelijk maken van wat die ervaring teweeg brengt op de vorming van gedachten, gevoelens en gedrag en hoe daar met het oog op de toekomst betekenisvol mee om kan worden gegaan. Hij werkt vanuit de gedachte dat in ieder mens een verlangen schuilt om op zichzelf te kunnen vertrouwen en uitdrukking te geven aan wie hij of zij ten diepste is. Het coaching perspectief is van dit verlangen bewust te worden als een manier om zichzelf te hervinden, belemmeringen uit het verleden te overstijgen, vertrouwen terug te winnen en inzicht te krijgen in datgene wat van wezenlijke betekenis is.

Het gaat uiteindelijk om wat goed is voor de verdere persoonlijke groei van de cliënt en de keuzevorming die daarmee samengaat.

Nadere achtergrondinformatie is te vinden op The Well Company www.edhagedorn.com

Reacties uitgeschakeld voor Ed Hagedorn