Marja van Gaalen

Tot 2010 heb ik gewerkt als geestelijk verzorger in een verpleeg- en verzorgingshuis
in Amsterdam. Ik ben HBO opgeleid theologe en heb mij gedurende mijn werkzame
leven gespecialiseerd d.m.v. studies en trainingen in rouw- en verlies begeleiding.
In mijn werk als geestelijk verzorger werd ik vaak geconfronteerd met verhalen over
verlies van bijv. kwaliteit van leven; werd ik deelgenoot gemaakt over ‘hoe bereid ik
mijn uitvaart voor? Na de vaak heftige confrontatie met verlies van een geliefde
kwamen nabestaanden bij mij ‘op verhaal’ en we zochten samen naar een manier
waarop zij hun leven weer vorm konden geven. Vragen rond geloof en leven, in de
breedste zin van hun betekenis, maar ook over spiritualiteit en zingevingsvragen
kwamen dan ook regelmatig aan de orde. Zo heb ik geleerd, gezien en zelf ervaren
dat leren leven met rouw en verlies een ingewikkelde zoektocht is. En in die
zoektocht wil ik graag behulpzaam zijn. In mijn werkwijze als begeleider staat altijd
de wederkerigheid centraal.

Reacties uitgeschakeld voor Marja van Gaalen