Informatie over zorgpolissen

Deze informatie is van belang voor onze cliënten. Het gaat over de vergoeding van kosten van de inschakeling van psychologen die werkzaamheden verrichten in Huis aan het Water

Met de komst van het nieuwe zorgstelsel in 2006 kwam er de keuze tussen de  natura- en restitutiepolis.

Verschil natura- en restitutiepolis
Bij een naturapolis heeft u recht op zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald. Bij een restitutiepolis heeft u recht op vergoeding van zorg. Beide soorten verzekeraars maken afspraken met zorgverleners. Deze afspraken leggen ze vast in contracten. Bij een naturaverzekeraar mag u alleen naar de gecontracteerde aanbieders. Doet u dat niet dan moet u meestal een deel van de rekening zelf betalen. Bij een restitutieverzekeraar krijgt u bij elke zorgaanbieder dezelfde vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan moet u wel vaak de rekening voorschieten. Deze kunt u later bij uw zorgverzekeraar declareren.

Welke zorgverlener?
Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat verzekerden met een restitutiepolis zelf de arts en andere zorgverleners mogen kiezen. Om de zorg zo goedkoop mogelijk in te kopen, sluiten verzekeraars contracten af met zorgverleners. Als de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met uw arts of behandelaar, wordt de zorg in principe volledig vergoed. De bedoeling is ook dat zorgverzekeraars niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit selecteren bij het afsluiten van contracten. Bij een naturapolis kunt u meestal alleen kiezen voor een arts of behandelaar waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Bij de naturapolis wordt alle zorg in principe vergoed. De voorwaarde hiervoor is dat u naar een zorgverlener gaat die een contract heeft met de zorgverzekeraar. Naast de natura- en restitutiepolis zijn er tegenwoordig allerlei mengvormen. Bij de naturapolis wordt alle zorg in principe vergoed. De voorwaarde hiervoor is dat u naar een zorgverlener gaat die een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Restitutiepolis
Bij een pure restitutiepolis is een verzekerde volledig vrij om zijn eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat een verzekerde de rekening moet voorschieten die hij daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoeft de verzekerde niet voor te schieten. Bij een pure restitutiepolis betaalt de zorgverzekeraar het zogeheten ‘wettelijke tarief’ of een ‘marktconforme vergoeding’ terug.

Advies
Voor de vergoeding van kosten van de inschakeling van psychologen die werkzaamheden verrichten in Huis aan het Water is een restitutiepolis aan te bevelen.

Reacties uitgeschakeld voor Informatie over zorgpolissen