Privacy beleid Relaties

Relaties van Stichting MOC Huis aan het Water verdienen ondersteuning van een zo professioneel mogelijk niveau. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt een wettelijke zorgplicht voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gasten. In dit privacy beleid leggen wij uit hoe Stichting MOC Huis aan het Water omgaat met persoonsgegevens en de privacy van gasten helpt te waarborgen.

Wat willen we van u weten en waarom?

Bedrijfsnaam We willen graag weten met wie we een relatie hebben
Voor- en achternaam contactpersoon We vinden het wel zo netjes om u op de juiste manier aan te spreken, zodat we weten met wie we binnen het bedrijf contact hebben
Adres en woonplaats Wij willen graag dat de post bij u goed aankomt
Emailadres We houden via onze nieuwsbrief en direct mail graag op de hoogte van het reilen en zeilen van Huis aan het Water en sturen u graag uitnodigingen voor onze evenementen
Telefoonnummer Indien nodig willen wij graag telefonisch contact met u opnemen
Bankrekeningnummer Als wij een financiële relatie hebben, dan hebben wij graag  de correcte gegevens in ons registratie systeem

 Hoe we uw gegevens gebruiken                                                                                                        De verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor:

  • Opname in het beveiligde registratiesysteem;
  • Communicatie met u;
  • Het aanbieden van nieuwsbrieven;
  • Het optimaliseren en beveiligen van onze website.

Wie krijgt uw gegevens te zien                                                                                                      Voor medewerkers van Stichting Huis aan het Water geldt een geheimhoudingsverplichting. Persoonlijke gegevens verstrekken wij zonder uw toestemming niet aan derden.

Wij zorgen ervoor dat papieren informatie van of over u achter slot en grendel wordt opgeborgen, het registratiesysteem is eveneens privacyproof.

 Uw toestemming                                                                                                                                 Wij mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als u ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. 

Uw rechten                                                                                                                                Uiteraard zullen wij ons best doen om u te ondersteunen bij de uitoefening van uw rechten. Zo kunt u ons, met redelijke tussenpozen, vragen de gegevens die wij van u hebben: in te zien, te wijzigen, over te dragen of te vergeten.

Uw rechten als betrokkene:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien u dat wenst

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u  een email sturen naar :info@stichtinghuisaanhetwater.nl

Cookies                                                                                                                                                  Wij gebruiken cookies op onze website. Huis aan het Water gebruikt deze cookies zodat  uw bezoek aan onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk wordt.

Vraag of klacht?                                                                                                                                Heeft u een vraag of een klacht,  dan kunt u een gesprek aan vragen met één van de coördinatoren of een email sturen naar info@stichtinghuisaanhetwater.nl U kunt ook een klacht rechtstreeks in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.stichtinghuisaanhetwater.nl    U kunt ook contact opnemen met brancheorganisatie IPSO via privacy@ipso.nl

 

Reacties uitgeschakeld voor Privacy beleid Relaties