Privacy beleid Gasten

Gasten van Stichting MOC Huis aan het Water verdienen ondersteuning van een zo professioneel mogelijk niveau. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt een wettelijke zorgplicht voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gasten. In dit privacy beleid leggen wij uit hoe Stichting MOC Huis aan het Water omgaat met persoonsgegevens en de privacy van gasten helpt te waarborgen.

 Wat willen we van u weten en waarom

Voorletters, voor-en achternaam Wij willen u graag op de juiste manier aanspreken
Adres Woonplaats Wij geven aan de gemeentes geanonimiseerd door  hoeveel mensen uit welke gemeente wij ontvangen, i.vm. structurele financiering.
Geboortedatum Zodat wij inzicht krijgen in de leeftijdsopbouw van onze gasten en daar onze activiteiten op kunnen afstemmen
Telefoonnummer Zodat wij u kunnen bereiken indien nodig
Naam en telefoon nummer contactpersoon Mocht u onwel worden dan kunnen wij uw naasten trachten te bereiken
Huisarts/verwijzer Wij houden graag bij wie van onze verwijzers betrokken is bij Huis aan het Water
Emailadres Wij houden u graag via onze nieuwsbrief en directe mail op de hoogte van onze activiteiten en diensten
Verzekeringsmaatschappij Nodig i.v.m. doorverwijzing naar professionals. Niet alle professionals hebben met alle zorgverzekeraars contracten.
Vragen geformuleerd op het intake formulier Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bespreken wij met u een aantal vragen, verwachtingen en behoefte zodat onze hulpverlening en activiteiten aansluit bij uw behoefte.
Activiteiten registratie Wij registreren naar welke hulpverlener u gaat of aan welke activiteiten u gaat mee doen
Uw handtekening Met uw handtekening geeft u toestemming om deze gegevens door te geven aan de hulpverlener of activiteitenbegeleider waar voor wij u aanmelden en u geeft toestemming uw gegevens op te slaan in ons beveiligd registratie systeem

 Hoe we uw gegevens gebruiken                                                                                                        De verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor:

  • Opname in het beveiligde gasten-registratiesysteem;
  • Het selecteren, aanbieden en uitvoeren van zorg-op-maat;
  • Communicatie met u;
  • Het aanbieden van nieuwsbrieven;
  • Het optimaliseren en beveiligen van onze website.

Wie krijgt uw gegevens te zien                                                                                                      Voor medewerkers van Stichting Huis aan het Water geldt een geheimhoudingsverplichting.

Periodieke rapportage aan branche-organisatie IPSO is kwantitatief van aard en bevat geen persoonsgegevens.
Persoonlijke gegevens verstrekken wij zonder uw toestemming niet aan derden.

Wij zorgen ervoor dat papieren informatie van of over u achter slot en grendel wordt opgeborgen, het registratiesysteem is eveneens privacyproof.

 Uw toestemming                                                                                                                                 Wij mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als u ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens en het registreren van uw toestemming gebruiken wij het standaard Intake- en Toestemmingformulier Gasten van brancheorganisatie.

Uw rechten                                                                                                                                Uiteraard zullen wij ons best doen om u te ondersteunen bij de uitoefening van uw rechten. Zo kunt u ons, met redelijke tussenpozen, vragen de gegevens die wij van u hebben: in te zien, te wijzigen, over te dragen of te vergeten.

Uw rechten als betrokkene:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien u dat wenst

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u  een email sturen naar :info@stichtinghuisaanhetwater.nl

Cookies                                                                                                                                                  Wij gebruiken cookies op onze website. Huis aan het Water gebruikt deze cookies zodat  uw bezoek aan onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk wordt.

Vraag of klacht?                                                                                                                                Heeft u een vraag of een klacht,  dan kunt u een gesprek aan vragen met één van de coördinatoren of een email sturen naar info@stichtinghuisaanhetwater.nl U kunt ook een klacht rechtstreeks in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.stichtinghuisaanhetwater.nl    U kunt ook contact opnemen met brancheorganisatie IPSO via privacy@ipso.nl

 

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Privacy beleid Gasten