Kan acupunctuur tijdens chemotherapie klachten voorkomen?

Kan acupunctuur, gegeven tijdens chemotherapie, (het ontstaan van) neuropathieklachten voorkomen?

Voordat ik startte als zelfstandig acupuncturiste werkte ik jarenlang als oncologie-verpleegkundige. Tijdens contacten met patiënten viel het me op dat er steeds vaker complicaties optraden die binnen de reguliere geneeskunde moeilijk of niet te behandelen zijn, zoals neuropathie. Bij neuropathie werken één of meer zenuwen niet goed meer. Neuropathie kan diverse klachten geven. Meestal zijn de klachten prikkelingen of tintelingen, een doof of veranderd gevoel of pijn in handen of voeten. Maar ook verlies van spierkracht en kramp komen voor. Deze specifieke vorm van neuropathie heet chemotherapie geïnduceerde perifere polyneuropathie (CIPN). (https://www.kanker.nl/gevolgen-van-kanker/neuropathie/wat-is/neuropathie-bij-kanker)

Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten door de neuropathie na verloop van tijd als de chemotherapie gestopt is. Het herstel van de beschadigde zenuwen kan echter lang duren omdat zenuwcellen traag herstellen. Bij sommige mensen is de neuropathie blijvend. Of wordt de neuropathie wel minder, maar verdwijnt deze niet helemaal. Soms worden de klachten juist erger. Dat betekent dat mensen tot het einde van hun leven met deze klachten moeten leven.

De afgelopen twee jaar heb ik 12 mensen behandeld met acupunctuur tijdens hun chemotherapie en deze mensen hebben geen neuropathieklachten ontwikkeld.

Ook heb ik 35 mensen behandeld die ten gevolge van chemotherapie neuropathieklachten hadden. In deze groep hadden twee mensen geen baat bij acupunctuur, twee mensen hadden geen neuropathieklachten meer na de acupunctuur behandelingen en de overige 31 mensen hadden baat bij de acupunctuur wisselend in subjectieve beleving.

Dit vraagt om verder onderzoek. Dit onderzoek ga ik doen van Januari tot December 2019.

Mijn onderzoeksvraag is;

Kan acupunctuur, gegeven tijdens chemotherapie*, (het ontstaan van) neuropathieklachten voorkomen?

Chemotherapie die neuronen of axons kunnen beschadigen zijn;
– Platinum (cisplatin, oxaliplatin, carboplatin)
– Taxanen (paclitaxel, docetaxel)
– Vinca alkaloid (vincristine, vinblastine, vinorelbine)
– Anderen (bortezomib, thalidomide) 

Om verdere gegevens te verzamelen zou ik graag zoveel mogelijk patienten willen behandelen tijdens hun chemotherapie.

Ik ben geaccrediteerd acupuncturiste en lid van de NVA. 
(Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur)

De kosten voor een consult bedragen 75 euro , waarvoor U bij een aanvullende verzekering een gedeeltelijke vergoeding krijgt.

In 2019 heb ik op dinsdag praktijk in Huis aan het Water.

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken;

Sanja van Dijk 06-27410830

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.