Fiscale voordelen

Giften die u doet aan een goed doel of een instelling zijn meestal fiscaal aftrekbaar, zodat u een deel van uw gift van de belastingdienst terugontvangt. Hoeveel dat is, is afhankelijk van het belastingpercentage waarin uw inkomen valt.                                                                        De belastingdienst vereist natuurlijk wel een aantal voorwaarden waaraan uw gift moet voldoen en waaraan het goede doel of instelling moet voldoen.

 • Een gift is pas een gift als u er niets voor terugkrijgt. een lot, boek, kalander of kerstkaarten kopen bij een goed doel is dan ook geen gift.
 • De gift moet altijd schriftelijk aantoonbaar zijn. Dat kan door een kwitantie of door een bankoverschrijving.
 • Voor een eenmalige gift is vereist dat het goede doel of de instelling een ANBI is (zie onder aan de pagina)  
 • Voor een periodieke gift geldt het ANBI vereiste niet.

De éénmalige gift

 • De gift is vormvrij maar moet wel aantoonbaar zijn.
 • Er geldt een minimumdrempel van 1% en een maximumdrempel van 10% van uw verzamelinkomen.
 • Het verzamelinkomen is al het inkomen uit werk en woning (box 1), aanmerkelijk belang (box 2) en vermogen (box 3)                                                                                                    Voor fiscale partners geldt de som van ieders verzamelinkomen. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen en zo het hoogste bedrag terugkrijgen.

De periodieke gift

 • De gift moet worden vastgelegd bij notariële of bij onderhandse akte.
 • U kunt het formulier “periodieke gift in geld” zelf downloaden, (zoek: www.belastingdienst.nl/overeenkomst periodieke schenking) : de instelling van het goede doel is u graag behulpzaam.
 • Er geldt geen minimum – of maximumdrempel.
 • De gift moet minimaal 1 keer per jaar gedurende 5 opeenvolgende jaren plaatsvinden. Vaker en langer mag ook. Het bedrag moet (ongeveer) even hoog zijn.

De zakelijke gift

 • Als u als ondernemer een BV heeft, kunt u ook vanuit de BV een gift doen. (voor een eenmanszaak, CV,VOF, etc. gelden regels van de particuliere giften)
 • Giften tot maximaal 50% van de fiscale winst zijn voor de VPB aftrekbaar
 • U beoordeelt zelf of het voordeliger is om zakelijk of privé de gift te doen.
 • In een BV zijn giften beperkt aftrekbaar, bedrijfskosten echter volledig. Het kan daarom voordelig zijn om de zakelijke gift “om te buigen” naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie, sponsoren van de instelling of een activiteit daarvan.

Belastingvoordeel berekenen

Op de site berekenhet.nl zijn een viertal berekeningen online voor het berekenen van het belastingvoordeel van giften:

 • Eénmalige giften fiscaal aftrekken – hoeveel betaalt u na aftrek van belastingen?
 • Periodieke giften – hoe hoog is de belastingaftrek?
 • Zakelijke giften – wat kosten deze na fiscale aftrek in de zaak en in privé?
 • Geven in privé of zakelijk – wat levert het grootste fiscale voordeel op?

Bereken zelf online wat uw giften aan goede doelen u kosten na belastingaftrek. Als u het goed doet, betaalt de overheid (flink) mee. Hoeveel en hoe optimaal te geven kunt u zelf uitrekenen met onze online berekeningen.

Reacties uitgeschakeld voor Fiscale voordelen