Symposium “Blended Care” bij kanker

Over kracht en kwetsbaarheden van online support binnen de psychosociale-oncologie

12 november 2018 van 16.00 – 19.15 uur in Huis aan het Water

Online hulpverlening is een relevante ontwikkeling binnen de gezondheidszorg die niet meer is weg te denken. Deze ontwikkeling sluit aan bij de groeiende behoefte van mensen om de regie in eigen hand te houden. Het kan gaan om verschillende vormen van formele en informele hulp, zoals; informatieve/psycho-educatieve websites, online steun- en lotgenotengroepen, online dagboeken, online zelfhulp, internettherapie en mobiele online ondersteuning.

Ook binnen de psychosociale-oncologie groeit het aanbod van online interventies gestaag en raakt steeds meer structureel ingebed in het bestaande hulpaanbod.

Maar hoe werkt dit in de oncologische praktijk? Wat zijn de recente ontwikkelingen? Hoe bedden we online ondersteuning in in het bestaande face-to-face psychosociale hulpaanbod voor mensen met kanker en hun naasten? Wat zijn weerstanden en wat zijn mogelijkheden? Wat zijn de effecten van deze vorm van hulpverlening? Voor welke hulpvragen werkt het wel en voor welke niet?

Tijdens dit symposium wordt Blended Care binnen de oncologische hulpverlening vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het programma bestaat uit een combinatie van verschillende visies op online psychosociale support en psycho-oncologische interventies en uit de presentatie van een aantal casussen van online support en de eerste onderzoeksresultaten naar de effectiviteit va deze toepassingen in de praktijk.

Programma (download pdf)

16.00 – 16.25: drs. Matty Hakvoort, psychiater en oprichter van Huis aan het Water; Introductie over het concept blended care binnen de multifunctionele oncologische praktijk van formele en informele zorg bij kanker.

16.25 – 17.00: drs. Anette Pet, hoofd patiëntenzorg, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij het Helen Dowling Instituut; Visie op de actualiteit, mogelijkheden en valkuilen van blended care binnen de psychosociale-oncologie.

17.00 – 17.30: prof. dr. Irma Verdonck, Hoogleraar “Psychosociale –oncology” aan de Vu; Over het Oncokompas; een online programma dat op basis van een zgn. welzijnsprofiel een compleet en persoonlijk overzicht biedt van mogelijke zelfhulpprogramma’s en zorgverleners. Met de eerste resultaten van het effectiviteitsonderzoek en de do’s en don’ts van het gebruik van het Oncokompas in de praktijk.

Pauze

Symposium “Blended Care” bij kanker. Over kracht en kwetsbaarheden van online support binnen de psychosociale-oncologie 

17.40 – 18.10: dr. Bram Kuiper, psycho-oncoloog, Ceo van “Tired of CanceR” en voormalig directeur van het Helen Dowling Instituut; Over eerste resultaten van de Untire-app die hij voorjaar 2018 samen met Door Vonk lanceerde; een app die ondersteuning biedt bij extreme vermoeidheid bij (ex-)kankerpatienten.

18.10 – 18.40: Sophia Sleeman, AYA-ambassadeur (Adolescent & Young Adults-expertise platform) en onderzoeker Nationaal “Jong & Kanker” platform. Over de ontwikkeling en resultaten van de Aya-Match app die inzicht creëert in de behoeften van de AYA door middel van het beantwoorden van stellingen waarvan vrienden het antwoord kunnen zien. Met de bedoeling om adolescenten en jongvolwassenen met kanker te helpen in het normaliseren van sociale contacten.

18.40 – 19.15: Plenaire uitwisseling; “Kracht en kwetsbaarheden van online support binnen de psychosociale-oncologie – ervaringen uit de praktijk”. Hoe vind je online je weg als zorgverlener & patiënt? Hoe onderscheid je het kaf van het koren? Waar ontmoet je elkaar? Welke extra dynamiek komt er in de zorgrelaties op gang via de online hulpverlening?

Accreditatie is aangevraagd voor bedrijfsartsen, huisartsen, praktijk ondersteuners huisartsen, medisch specialisten, oncologisch-verpleegkundigen en psychologen.

Voor de huisartsen en praktijkondersteuners uit regio Waterland worden de kosten van dit symposium vergoed door de SEZ Zaanstreek Waterland.

De kosten van dit symposium bedragen € 60,00 voor overige huisartsen, bedrijfsartsen en specialisten. Voor oncologisch verpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsen en psychologen € 30,00. Te voldoen op NL07 Rabo 0162512953 onder vermelding van uw naam en symposium palliatieve zorg.

Voor de overige deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan het symposium.

Aanmelding kan door voor vijf november een email te sturen naar info@stichtinghuisaanhetwater.nl onder vermelding van uw naam en contactgegevens.

Wilt u in aanmerking komen voor de accreditatie dan verzoeken wij u ook uw BIG registratienummer en geboortedatum bij de aanmelding te vermelden.

Hartelijke groet,
Karin Hoogeveen
Directeur Stichting MOC Huis aan het Water

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.